Informació i recursos d’interes

Recursos educatius

Pàgina web de l’escola:
http://www.ceipsesrotesvelles.com/

Material i recursos per a treballar en casa:
https://aprendoencasa.educacion.es/familias/

Aplicacions educatives:
https://santillana.es/apps-familias/

Recursos sanitaris

Assistència dental gratuïta (PADI):
https://ibsalut.es/

Informació sobre el coronavirus:
https://www.caib.es/sites/coronavirus/es/portada/

Cita prèvia al centre de salut:
https://www.ibsalut.es/es/info-ciudadania/cita-previa-ibsalut

Oci i temps lliure

Activitats esportives:
https://calviadeportes.com/

Excursions al municipi:
http://www.calvia.com/responsive/general.plt?KPAGINA=255&KIDIOMA=2

Finca pública de Galatzó:
https://es-la.facebook.com/fincapublicagalatzo/

Activitats de temps lliure (consell de Mallorca):
971 17 36 12

Altres contactes

CEIP Ses Rotes Velles: 971 69 16 50
Centre de salut Santa Ponça: 971 69 46 54
Cita prèvia sanitària: 971 43 70 79
Atenció psicològica: 900 11 20 03
Hospital Són Espases: 871 20 50 00
Ambulància: 061
Policia local: 971 00 33 00
Ajuntament de Calvià: 971 13 91 00