Coneix-nos

Equip d’Educació Infantil

 • 3 anys A: Laura Simonet (lsimonet@ceipsesrotesvelles.com)
 • 3 anys B: Vanessa Barcía (vbarcia@ceipsesrotesvelles.com)
 • 4 anys A: Laura Apareció (laparicio@ceipsesrotesvelles.com)
 • 4 anys B: Tere Vidal (tvidal@ceipsesrotesvelles.com)
 • 5 anys A: Cristina Carrasco (ccarrasco@ceipsesrotesvelles.com)
 • 5 anys B: Marta Peso (mpeso@ceipsesrotesvelles.com)
 • REFORÇ INFANTIL +1: María García (mgarcia@ceipsesrotesvelles.com)
 • REFORÇ INFANTIL +1: Marilena LLadó (mllado@ceipsesrotesvelles.com)

Equip de 1r Cicle (1r i 2n)

 • Primer A:  Marian Salvá (masalva@ceipsesrotesvelles.com)
 • Primer B: Rosalía Cortés (rcortes@ceipsesrotesvelles.com)
 • Segon A : Xisca Crespí (xcrespi@ceipsesrotesvelles.com)
 • Segon B: Cristina Monserrat (Coordinadora de 1r cicle); (cmonserrat@ceipsesrotesvelles.com)

Equip de 2º Cicle (3r i 4t)

 • Tercer A: Elena Colom (ecolom@ceipsesrotesvelles.com)
 • Tercer B: Marc Seguí (msegui@ceipsesrotesvelles.com)
 • Quart A: Olga Gutiérrez (especialista d’anglès a 5è); (omgutierrez@ceipsesrotesvelles.com)
 • Quart B: Lida Caldentey (lcaldentey@ceipsesrotesvelles.com)

Equip de 3r Cicle (5è i 6è)

 • Cinquè A : Alberto Mota (Especialista d’educació física – amota@ceipsesrotesvelles.com)
 • Cinquè B: Cristina Nicolau (cnicolau@ceipsesrotesvelles.com)
 • Sisè A: María Martinez (Coordinadora de 3r cicle – mmartinez@ceipsesrotesvelles.com)
 • Sisè B: Jose Miguel Maimó (jmmaimo@ceipsesrotesvelles.com)

Especialistes

 • Música: Eva Cañellas (ecanyellas@ceipsesrotesvelles.com)
 • Educació Física: Majo Campillo (Cursos 1r i 2n d’Educació de Primària); (mjcampillo@ceipsesrotesvelles.com)
 • Anglès: Ed. infantil, 4t A i 6è: Marian Mir (mmir@ceipsesrotesvelles.com)
 • Anglès: 1r, 2n, 3r i 4t B: Mª José Sánchez; (mjsanchez@ceipsesrotesvelles.com)
 • Religió: Rosa Viver (rviver@ceipsesrotesvelles.com)
 • Assessoria de Projectes: Aina Amengual (Referent de l’Equip Impulsor de 2n Cicle de Primària) i (Coordinadora de 2n cicle) (aamengual@ceipsesrotesvelles.com).

Equip de Suport

 • Audició i llenguatge: Marian Ventayol (maventayol@ceipsesrotesvelles.com)
 • Pedagogia Terapèutica: Magdalena Martínez Jiménez (magdalenamj@ceipsesrotesvelles.com)
 • Pedagogia Terapèutica: Sandra Villalonga (Coordinadora de l’equip de suport); svillalonga@ceipsesrotesvelles.com
 • Orientadora del Centre: Rebeca Gómez (rgomez@ceipsesrotesvelles.com)
 • ATE: Pilar Pujol i Raul Florensa
 • PTSC: Maribel Burguera

Equip directiu (escola@ceipsesrotesvelles.com)

 • Direcció: Joana María Mas Cuenca (Referent de l’Equip Impulsor en 3r Cicle) (jmmas@ceipsesrotesvelles.com)
 • Cap d’Estudis: María José Campillo Gaviño (Especialista d’Educació Física de 1r Cicle); mjcampillo@ceipsesrotesvelles.com
 • Secretaria: Paz Pieras Armengod (castellà 3r); ppieras@ceipsesrotesvelles.com