Escoleta Matinera

L’escola matinera és un servei que s’ofereix a aquelles famílies que necessiten dur els infants al centre abans del començament de la jornada escolar.
  • Funciona de les 7:30h fins les 8:30h

La persona/es encarregada es responsabilitza dels vostres infants fins a deixar-los amb el professorat del centre a l’hora d’entrada.

  • On es realitza el servei?

Aquest servei es du a terme a les dependències del centre, concretament a l’aula d’audiovisuals. L’accés al centre es farà per la porta principal de l’edifici.

  • Quines activitats es realitzen?

Sempre són activitats lúdiques: jocs de taula, biblioteca, cinema, activitats de plàstica…

  • Qui pot utilitzar aquest servei?

Qualsevol alumne/a que cursi en el centre estudis d’Educació Infantil o Primària.

  • Com se pot utilitzar?

Segons les vostres necessitats:Tot l’any. Per mesos complets. Per dies  o esporàdicament.

  • Quines quotes hi ha?

Actualment la quota és de: 
30 €  mensual  / 3€  per dies aïllats 

  • Com sol·licitar el servei?

Aquest servei depèn de la direcció del Centre, i s’ha d’omplir un full de sol·licitud.

L’empres concessionària que du a terme el servei és “Segri 2010”