GESTIB

Accedeix a GestIB

Models de sol·licitud d’alta d’usuari de Gestib
El document s’entregarà directament a l’administratiu del centre o també es pot enviar per correu electrònic a: administracio@ceipsesrotesvelles.com

En el moment que es gestioni la sol·licitud per part del centre, rebreu un SMS i haureu de seguir les passes que se us indicaran.
Des de la recepció de l’SMS, disposau d’un termini de 24h per activar l’usuari, en cas contrari, el Gestib, per motius de seguretat, es tornarà bloquejar.
En cas que, tot i haver seguit les instruccions, no pugueu accedir al Gestib, posau-vos en contacte amb el centre mitjançant el correu: administracio@ceipsesrotesvelles.com o el telèfon 971691650 per demanar cita.

Els dies habilitats per gestionar els problemes amb la compta són els dilluns, dijous i divendres de 9:00 a 14:00. Podreu demanar cita al telèfon o al correu anterior.

 

Model de sol·licitud d’usuari de Gestib per a pares, mares o tutors d’alumnes menors d’edat.

Model de sol·licitud

PROBLEMES AMB LA CONTRASENYA