Titulars
 • Loading
Imprimeix

Qui Som?

El nostre centre és un centre públic el que significa que està sostingut per l’administració i fa que l’educació sigui gratuïta (sòls us haureu de fer càrrec de les despeses que suposen els llibres de text, les sortides i excursions que es realitzen dins la programació anual i del material(llapis, gomes tisores...) que els vostres fills/es utilitzen.

A l'etapa de primària i de manera voluntaria us podeu acollir el programa de reutilització de llibres.

En ell s’imparteixen dues etapes:

Educació Infantil:

 • Aquesta etapa consta de dos cicles, un que va del 0 al 2 anys (s’imparteix a escoletes infantils  i guarderies ) i un cicle del 3 al 6 anys que s’imparteix a centres d’educació infantil i  primària.
 • El vostres fills/es, per tant podem començar al nostre centre als 3 anys.

Educació Primària:

 • Acabada l’etapa infantil comença l’etapa d’educació primària que va dels 6 als 11 anys.
 • Se divideix, (a partir de la lleí LOMQUE 8/2013 ) en dos cicle, el primer cicle (6,7,8 anys) i el segon cicle (9,10,11 anys )
 • En acabar aquesta etapa de primària, comença l’educació secundària obligatòria (12, 15 anys).
 • Les etapes de primària i el primer cicle de secundària són obligatoris ,això significa que del 6 als 15 anys tot infant ha d’estar escolaritzat i ha d’ assistir regularment a classe, els pares o tutors legals tenen l’obligació de vetllar perquè aquest dret es compleixi, i els centres tenim l’obligació de controlar aquesta assistència.
 • Mentre els vostre fill/a estigui matriculat al nostre centre ,no haurà de tornar a fer cap altre inscripció, si ho haurà de fer al moment de passar a l’institut , o en el cas de que en algun moment hagi de canviar de centre.
 • En el cas  que es produeixi aquest canvi ens ho haureu de comunicar, juntament amb les dades del nou centre (adreça i tlf) perquè nosaltres els puguem passar l’expedient
 • També ens haureu de comunicar els canvis de dades tals com: domicili, telèfon, lloc de treball, correu electrònic...
 • Igualment és molt important que pel bon desenvolupament personal del vostre fill/a, comuniqueu al  seu tutor/a tots aquells canvis: (separacions, morts, naixements de germans, malalties...) en definitiva qualsevol canvi dins el seu entorn que d’una manera o l’altre puguin afectar-li.
 • Tota la informació que ens faceu arribar serà tractada de manera confidencial per part dels professionals que la manegin .
 • Tot el personal del nostre centre està a la vostra disposició per orientar-vos en qualsevol qüestió sobre la que necessiteu informació i/o orientació, relacionada amb els vostres fills/es.