Titulars
  • Loading
Imprimeix

DOCUMENTS DEL CENTRE

Escrit per Ses Rotes Velles on 08 Març 2011.


 PLA DE CONTINGÈNCIA CURS 2020/21

 

altPLA  DE  CONVIVÈNCIA

 

  alt PLA D'ACOLLIDA 

 

 alt    ROF

 

 alt PLÀ D'ACCIÓ TUTORIAL

 

alt  NORMES I HÀBITS

 

alt PLA D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

 

alt  PROJECTE LINGÜÍSTIC

 

    PROJECTE EDUCATIU

 PLA INNOVACIÓ PEDAGÒGICA

 

 

 

  PROJECTE MENJADOR

 

 

   PROJECTE ESCOLA MATINERA

 

 

   CRITERIS CONFECCIÓ GRUPS