Titulars
 • Loading
Imprimeix

Coneix-nos

Escrit per Administrator on 17 Agost 2013.

  alt  CURS ESCOLAR  alt

                        2021-2022

Equip d'educació infantil

 • 3 anys A: Maria Àngels Sampol
 • 3 anys B: Xisca Pascual
 • 4 anys A: Marta Cerdà (Substituta: Maria Sánchez)
 • 4 anys B: Vanesa García
 • 5 anys A: Caty Morey (Carol Núñez)
 • 5 anys B: Cristina Carrasco
 • SUPORT INFANTIL +1: Tere Vidal (Coordinadora del cicle d'Ed. Infantil)
 • SUPORT INFANTIL +1: Laura Simonet

Equip de 1r Cicle (1r i 2n)

 • Primer A: Marian Salvá (Coordinadora 1r Cicle)
 • Primer B: Rosalía Cortés
 • Segón A : Xisca Crespí
 • Segón B: Cristina Monserrat

Equip de 2n Cicle (3r i 4t)

 • Tercer A:  Elena Colom
 • Tercer B: Mª del Mar Pizá 
 • Quart A: Lida Caldentey (Coordinadora del 2n Cicle)
 • Quart B: Olga Gutiérrez (especialista d'anglès a 5è)

Equip de 3r Cicle (5è i 6è)

 • Cinquè A : Ainhoa Portillo ( Especialista d'Ed. Física dels cursos 4t's i 5ès)
 • Cinquè B: Cristina Nicolau
 • Sisè A: Sandra Guadix
 • Sisè B : María Martinez (Coordinadora de 3r cicle) 

Especialistes

 • Música: Cristina Socias Albadalejo
 • Educació Física: Majo Campillo (Cursos de 1r i 2n)                                                                                                                    Joana Mª Santaeufemia ( Cursos de 4t i 5è de Primaria)
 • Anglès Ed. infantil, 4t-A i 6è's: Marian Mir
 • Anglès 1r's, 2n's, 3r's i 4t-B:  Mª José Sánchez
 • Religió: Carme López
 • Assessora Projectes i Coordinacio Equip Impulsor: Aina Amengual.

Equip de suport

 • Audició i llenguatge: María Antonia Ventayol Monreal
 • Pedagogia Terapèutica: Magdalena Martínez Jiménez (Coordinadora de l'Equip de Suport)
 • Pedagogia Terapèutica: PepTur
 • Pedagodia Terapèutica: Sandra Villalonga
 • Orientadora Centre: Rebeca Gómez
 • PTSC: Maribel Burguera
 • ATE : Elisa Prats

Equip directiu

 • Direcció: Joana María Mas Cuenca (Referent de l'Equip Impulsor de 3r Cicle)
 • Cap d'estudis:  Majo Campillo Gaviño (Especialista d'Ed. Física a 1r Cicle)
 • Secretaria: Paz Pieras Armengod (castellà 4t's)