Informació

El nostre centre és un centre públic, el que significa que està sostingut per l'administració i fa que l'educació sigui gratuïta...

Llegiu-ne més...

AMPA

Accediu a tota la informació de la nostra Associació de Pares i Mares d'Alumnes.

Llegiu-ne més...

Imprimeix

INFORMACIÓ FAMÍLIES 3r TRIMESTRE

Escrit per Ses Rotes Velles on 21 abril 2020.

Apreciades famílies comença’m un nou trimestre i malauradament encara no podem reiniciar les classes presencials, cosa que seria el nostre desig. Esperem que a pesar de les circumstàncies hagueu pogut gaudir d’uns dies tranquils en família

Ja sabeu que les mesures per donar fi al confinament estan en mans del Ministeri de Sanitat que és el que indicarà quan i com acabarà aquesta situació sanitària

Degut a aquesta situació i sense saber quan acabarà, la Conselleria d’Educació ha dictat unes instruccions que us volem resumir aquí:

La nota que s’obtindrà a final de curs serà fruit de les notes acumulades durant els 2 primers trimestres més la valoració que el professorat faci del compliment de les tasques que es van assignat als alumnes durant aquestes setmanes.

Per tant  la decisió de repetir curs vendrà determinat per aquest criteri i serà fruit del consens de tot l’equip docent que imparteix classes a un grup.

Volem aclarir que en cap cas la Conselleria ha determinat l’aprovat general, sinó l’aprovat seguint criteris pedagògics i els criteris de promoció aprovats pels centres en l’exercici de l’autonomia pedagògica.

Per tot això us volem donar unes recomanacions  que poden ajudar a millora el  rendiment dels vostres fills i filles:

1.- Establir un horari de feina que coincideixi amb l’horari lectiu, que és l’horari en que el professorat està a disposició de corregir tasques i respondre dubtes. És molt important mantenir el ritme de la classe, ja que en cas contrari i sobretot si la situació  es segueix allargant, les resultarà  més difícil tornar a la rutina escolar i es veuran  més afectats.

2.-  Establir una agenda per poder donar compliment a les dates de venciment que estableixen          els mestres. Els professors  duran un registre del compliment i execució de les feines i es tendrà en compte de manera positiva a l’hora de l’avaluació final

3. Aquest trimestre seran criteris prioritaris a l’hora de puntuar la feina:

- La capacitat d’organització.

- L’autonomia per fer les tasques.

- La capacitat d’iniciativa

- La qualitat i implicació en la realització de les tasques.

- El compliment de les dates d’entrega de les feines.

 

Sabem que no és fàcil i valorem molt el vostre esforç i el que fan els nostres alumnes, però amb l’ajuda de tots:

TOT ANIRÀ BÉ!. Estam a la vostra disposició.