Informacío Covid-19

DIMARTS 8 DE GENER DE 2021 (NOVETAT)

Benvolgudes famílies / Estimadas familias,

Vos informam que reunit el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, s’ha decidit que a partir del proper dijous, 10 de febrer, deixarà de ser obligatori fer ús de la mascareta als espais exteriors, la qual cosa es farà extensiva als PATIS i ESPAIS EXTERIORS dels centres educatius.

Os informamos que reunido el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, se ha decidido que a partir del próximo jueves ,10 de febrero, dejará de ser obligatorio hacer uso de la mascarilla en los espacios exteriores, lo cual se hará extensivo en los PATIOS y ESPACIOS EXTERIORES de los centros educativos.

Atentament / Atentamente

Equip Directiu / Equipo Directivo.