Titulars
 • Loading
Imprimeix

Relacions Familia - Escola

L'educació dels infants és una feina que correspon  a la família i en la qual participa l’escola com institució educativa, per tant el paper predominant a l’hora d’educar correspon als pares o tutors legals, però això no lleva que degut a la quantitat d’hores que l’infant passa dins l’escola, aquesta jugui un paper prou important, especialment pel que fa a la transmissió de coneixements i d’hàbits socials i de convivència.

Tot això implica l’absoluta necessitat que família i escola estiguin en perfecta i completa comunicació, ja que d’aquesta bona relació sorgirà la formació global de l’infant.

Qué feiem per aconseguir aquesta comunicació?

 • Obertura de l’expedient acadèmic de l’alumne en el moment que és matriculat, en ell hi ha una recopilació de dades personals,mèdiques, acadèmiques(si cal),aquest expedient queda a secretaria i en ell es va arxivant tot l’historial que l’alumne va acumulant durant tota la seva estada al nostre centre. Tot això forma part d’una base de dades informàtica de la Conselleria d’Educació.
 • Entrevistes inicials en el moment que l’alumne és matriculat al centre, en ella s’estableix un primer contacte tutor-pares i se recopilen totes aquelles dades que poden ajudar a conèixer millor a l’alumne i facilitar la seva incorporació. Es important que es doni qualsevol informació que pugui afectar la formació...
 • Reunió informativa per tots els pares dels infants de 3 anys que han de començar per donar-los a conèixer l’escola, el seu projecte i el que serà l’escolarització dels seus fills en el seu primer any al centre (normes,hàbits, objectius...).
 • Reunions trimestrals de nivells per anar informant del dia a dia de l’activitat dels vostres fills/es,objectius, activitats, projectes...
 • Informes trimestrals amb les qualificacions que els vostres fills van aconseguint, el darrer informe del curs (juny) s’entrega directament als pares mitjançant entrevista individual ,en ella se fa un balanç del que ha estat el curs. L’informe de Nadal i pasqua es dona un parell de dies abans de les vacances .   Les qualificacions escolars de primària seran quantitatives (Insuficient, suficient, bé, notable i excel·lent).
 • Cada dijous els mestres de 13’30 a 14’30  estan disponibles per mantenir entrevistes amb els pares, la reunió tant pot ser demanada pels pares, com pel mestre si ho considera adient. És convenient mantenir contactes amb el tutor/a dels vostres fills al manco una vegada al trimestre, recordeu concertar l’entrevista amb antelació, per tal d’evitar coincidències i donar temps al tutor/a de recollir informació dels altres mestres que treballen amb el vostre fill/a (podeu concertar-la mitjançant l’agenda, telefònicament, o bé directament )
 • Equip directiu, la primera hora del matí de cada dia, està a la vostra disposició per resoldre dubtes i temes del vostre interès NO S'ATENDRÀ SENSE CITA PRÈVIA.
 • Agenda escolar, a partir de 1r curs de primària els alumnes duen una agenda on anoten totes les coses referides al seu quefer diari, deures, incidents, sortides... està  gestionada per l’APIMA per tal d’abaratir el seu cost,  en ella teniu apartats per fer comunicats al professorat, menjador, justificar absències, administració de medicaments. Acostumeu-vos a revisar i signar l’agenda. És una manera d’estar al corrent del que fan els vostres fills/es.
 • Circulars informatives que anireu rebent al llarg del curs per anar informant-vos de temes puntuals sobre el funcionament del centre, activitats, sortides...
 • Pàgina web i Blocs: Aquí trobareu informació del centre, novetats, enllaços i també informació puntual i concreta del grup on està el vostre fill/a i a la vegada és un instrument per conèixer i col.laborar amb les feines de l'aula.
 • El dret a l’imatge, autorització de sortides per l’entorn i estudi de religió són documents administratius que han de ser complimentats per tots els pares, indicant la seva opció.