Titulars
  • Loading
Imprimeix

Horaris del Centre

De  8:30h  a  13:30h

Les portes del centre s’obrin 10’ abans de l’hora d’entrada (8’20) i es tanquen 10’ després (8’40 H).

No està permès accedir al centre fins que les portes laterals (accés alumnes)estan obertes.

Fins les 8'30 , hora d'entrada a les aules, els alumnes són responsabilitat dels pares, per accedir al centre abans de les 8'30h s'ha de fer us del servei de guarderia matinera, que és un servei de pagament.

Després d’aquesta hora, per qüestions d’organització, seguretat i especialment per no alterar el normal funcionament de les classes, no s’obriran les portes.

Tant a l’hora d’entrada com a l’hora de sortida només tenen accés al recinte escolar els pares  D’educació infantil, la resta de pares/mares esperaran al pati de l’escola. Els alumnes de primària fan files al pati, exceptuant els dies de pluja.

Els pares que per alguna qüestió hagin d’accedir al recinte escolar, esperaran que els alumnes, hagin entrat o sortit, per evitar aglomeracions.