Titulars
 • Loading
Imprimeix

Coneix-nos

Escrit per Administrator on 17 Agost 2013.

  alt  CURS ESCOLAR  alt

                        2020-2021

Equip d'educació infantil

 • 3 anys A: Maria Antònia Cifre
 • 3 anys B: Vanesa Grande
 • 3 anys C: Laura Gigante
 • 4 anys A: Cati Morey
 • 4 anys B: Cristina Carrasco (Coordinadora del cicle d'Ed. Infantil)
 • 5 anys A: Tere Vidal
 • 5 anys B: Laura Simonet
 • 5 anys C: Marta Cerdà

Equip de 1r Cicle (1r i 2n)

 • Primer A: Xisca Crespí
 • Primer B: Cristina Monserrat
 • Primer C: Sandra Villalonga
 • Segón A : Marian Salvá (Coordinadora 1r Cicle)
 • Segón B: Rosalía Cortés

Equip de 2n Cicle (3r i 4t)

 • Tercer A:  Lida Caldentey
 • Tercer B:  Olga Gutiérrez (especialista d'anglès a 4t)
 • Quart A: Elena Colom
 • Quart B: Mª del Mar Pizá

Equip de 3r Cicle (5è i 6è)

 • Cinquè A : Maria Herrera
 • Cinquè B: Maria Martínez
 • Cinquè C: Maribel Leiva
 • Sisè A: Dani Cuéllar ( Especialista d'Ed. Física dels cursos 3r's i 6è's)
 • Sisè B : Cristina Nicolau (Coordinadora de 3r cicle) 

Especialistes

 • Música: Cristina Socias Albadalejo
 • Educació Física: Majo Campillo (Cursos de 1r i 2n)                                                                                                                    Joana Mª Santaeufemia ( Cursos de 4t i 5è de Primaria)
 • Anglès E. infantil , 5è's i 6è's: Marian Mir
 • Anglès 1r's, 2n's i 3r's:  Mª José Sánchez
 • Religió: Biel Ensenyat (Substituta Victoria Gayà)
 • Assessora Projectes i Coordinacio Equip Impulsor: Aina Amengual (coordinadora 2n Cicle)

Equip de suport

 • Audició i llenguatge: María Antonia Ventayol Monreal
 • Pedagogia Terapèutica: Magdalena Martínez Jiménez (Coordinadora de l'Equip de Suport)
 • Pedagogia Terapèutica: PepTur
 • Orientadora Centre: Joan Ferrer (Substituta: Carmen Cañavate)
 • PTSC: Asmara 
 • ATE : Elisa Prats

Equip directiu

 • Direcció: Joana María Mas Cuenca (Referent de l'Equip Impulsor de 3r Cicle)
 • Cap d'estudis:  Majo Campillo Gaviño (Especialista d'Ed. Física a 1r Cicle)
 • Secretaria: Paz Pieras Armengod (castellà 3r's)