Titulars
 • Loading
Imprimeix

Coneix-nos

Escrit per Administrator on 17 Agost 2013.

  alt  CURS ESCOLAR  alt

                        2019-2020

Equip d'educació infantil

 • 3 anys A: Marta Escobedo (Baixa maternal; pendent assignar substitut/a)
 • 3 anys B: Mª Antònia Cifre
 • 4 anys A: Tere Vidal
 • 4 anys B: Laura Simonet
 • 5 anys A: Cristina Carrasco
 • 5 anys B: Cati Morey (Baixa; pendent assignar substiut/a)
 • Suport Infantil: Antònia Bennàssar i Bárbara Nadal (Coordinadora Ed. Infantil)

Equip de 1r Cicle (1r i 2n)

 • Primer A: Rosalia Cortés
 • Primer B: Marian Salvá
 • Segón A : Xisca Crespí (Coordinadora 1r Cicle)
 • Segón B: Crisitna Monserrat

Equip de 2n Cicle (3r i 4t)

 • Tercer A:  Elena Colom
 • Tercer B:  Mª del Mar Pizá
 • Quart A: Olga Gutiérrez (especialista d'anglès a 5è)
 • Quart B: Lida Caldentey

Equip de 3r Cicle (5è i 6è)

 • Cinquè A : 
 • Cinquè B: 
 • Sisè A: Maria Herrera (Coordinadora de cicle)
 • Sisè B : Biel Barceló ( Especialista d'Ed. Física dels cursos 3r's i 5è's)

Especialistes

 • Música: Cristina Socias Albadalejo
 • Educació Física: Majo Campillo (Cursos de 1r i 2n)
 • Anglès: E. infantil , 6è's: Marian Mir
 • Anglès: 1r's, 2n's i 3r's Mª José Sánchez
 • Religió: Biel Ensenyat
 • Assessora Projectes: Aina Amengual

Equip de suport

 • Audició i llenguatge: María Antonia Ventayol Monreal
 • Pedagogia Terapèutica: Magdalena Martínez Jiménez (Coordinadora de l'Equip de Suport)
 • Pedagogia Terapèutica: PepTur
 • Atenció a la Diversitat: Pep Gual
 • Orientadora Centre: Joan Ferrer
 • PTSC: Pendent d'assignar
 • ATE : Pendent d'assignar

Equip directiu

 • Direcció: Joana María Mas Cuenca (Referent de l'Equip Impulsor de 3r Cicle)
 • Cap d'estudis:  Majo Campillo Gaviño (Especialista d'Ed. Física a 1r Cicle)
 • Secretaria: Paz Pieras Armengod (castellà 4t's i Coordinadora de 2n Cicle)