Informació

El nostre centre és un centre públic, el que significa que està sostingut per l'administració i fa que l'educació sigui gratuïta...

Llegiu-ne més...

AMPA

Accediu a tota la informació de la nostra Associació de Pares i Mares d'Alumnes.

Llegiu-ne més...

Imprimeix

CIRCULAR PRINCIPI DE CURS 2016

Escrit per Ses Rotes Velles on 26 Octubre 2016.

 Benvolgudes families, benvinguts al nou curs, un curs en el que seguim treballantper la implantació del nostre projecte educatiu, introduint els canvis necessaris per aconseguir aquest objectiu, canvis físics a l’escola i canvis a les metodologies d’aprenentatge dins les aules. Tot aquest procés va acompanyat d’una formació dels Mestres, que enguany ja està en el segon any. Aquest curs la nostra formació anirà encaminada a aprofundir en el treball per projectes, com eina per desenvolupar el pensament científic i les estratègies de pensament.

 L'entorn dels nostres alumnes canvia, canvien les seves percepcions, els seus interessos i això fa necessari que també canvii la manera de motivar-los a aprendre.

 Volem passar d'una metodologia basada en una transmissió de coneixements del mestre cap a l'alumne, a un aprenentatge actiu on ells(els infants) siguin els protagonistes dels seus propis avanços. Proporcionar-los estratègies per un aprenentatge actiu, en qualsevol moment de la seva vida i tots sols. Això les obrirà un univers inmens de possibilitats que no aturarà mai. Volem despertar en ells el desig i la motivació per aprendre, la curiositat per descobrir i investigar. Han de ser els protagonistes del seu creixement personal. Els paper dels mestres ha de ser el d'acompanyar-los en tot aquest procés, ajudar-los a trobar la resposta, fer costat i ajudar a resoldre dubtes, satisfer les seves curiositats... Volem ajudar-los a desenvolupar la capacitat d'utilitzar els coneixements i les habilitats en diferents contextos i situacions que requereixen la intervenció de recursos personals i socials per resoldre situacions noves dins contextos reals.

 Però aquest procés no es pot fer només dins l'escola, vosaltres els pares, teniu un paper molt important.  La vostra feina consisteix en supervisar el seu progrés, fer-los responsables i animar-los des de l'acompanyament , perquè els vostres fills realitzin un aprenentatge responsable. Feis-los els màxims responsables del seu aprenentatge, ajudau-los a desenvolupar estratègies que més endavant els permetin ser autònoms en la realització de les seves tasques. Us demanam que col.laboreu a l'hora d'ajudar a organitzar les seves tasques, acompanyar-los a la recerca de informació per internet, a biblioteques, sigau els seu públic quan practiquin les seves exposicions orals, faciliitau que es puguin reunir amb els companys per fer treballs en grup...

 Si actuam de manera coordinada veurem els fruits ben aviat i sobretot observarem com canvia la motivació, les ganes d'aprendre i la il.lusió per venir a l'escola. Alguns de vosaltres ja ens heu comentat que ja ho heu observat en els vostres fills. El que volem és que al final sigui generalitzat a tots els nostres alumnes. Us animam a demanar i a informar-vos de tot allò que sigui del vostre interés. Per aquest motiu us informam que aquest curs les reunions amb els mestres seran el dijous de 13'30 a 14'30. Les cites poden ser a demanda dels mestres o dels pares mitjançant l'agenda. Però sempre amb cita concertada.

 Formar part d'aquest projecte educatiu requereix un compromís ferme de tots i totes els que integram la Comunitat educativa Rotes Velles: mestres, pares i alumnes. El dia a dia no ha de ser un obstacle per aquest canvi i per tant és molt important un compliment de totes les normes establertes i aprovades per Consell Escolar, que no tenen altre finalitat que facilitar la convivència de tots i garantir el benestar i sobretot la seguretat de tot l'alumnat. Les voluntats individuals mai han d'estar per damunt el que és més convenient per a tots. El recull d'aquestes normes el podeu trobar a la nostra web .

                                 BON CURS !!!